İcra-İflas Hukuku - KMM Hukuk Bürosu
/ Hukuk Bir Gün Herkese Lazım Olur
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
thumb

Adresimiz

Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1263.Sok 1/6, 06520 Balgat-Çankaya / Ankara TÜRKİYE

Soru Sorun

Sorununuz ile ilgili mesajınızı bize iltebilirsiniz.

* Please Fill Required Fields *
img

Telefon Numaramız

+(90) 312 446 90 80

Çalışma Saatlerimiz

Çalışma saatlerimizde sizlerle tanışmaktan mutluluk duyarız. Lütfen randevu alınız.

 • Pazartesi - Cuma09:00 - 18:00
 • Cumartesi09:00 - 14:00
 • PazarKapalı
  • svg
  • svg
  • svg
  • svg
  thumb

  Adresimiz

  Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1263.Sok 1/6, 06520 Balgat-Çankaya / Ankara TÜRKİYE

  Soru Sorun

  Sorununuz ile ilgili mesajınızı bize iltebilirsiniz.

  * Please Fill Required Fields *
  img

  Telefon Numaramız

  +(90) 312 446 90 80

  Çalışma Saatlerimiz

  Çalışma saatlerimizde sizlerle tanışmaktan mutluluk duyarız. Lütfen randevu alınız.

  • Pazartesi - Cuma09:00 - 18:00
  • Cumartesi09:00 - 14:00
  • PazarKapalı

  İcra-İflas Hukuku

  Genel / 6 Ekim 2020

              İcra, borçların tahsiline ve Mahkeme kararlarının yerine getirilmesine aracılık etmektedir. İcra dairesi, borçların tahsiline ve hükümleri yerine getirmeye aracılık eden Devlet kurumudur.  İcra ve İflas Hukuku alacaklı ile borçlu arasındaki hukuki ilişkiyi düzenlemektedir.

              İcra dairesi aracılığı ile alacaklının hakkını alması amaçlanırken uygulanan en yaygın yol haciz prosedürüdür. Alacaklının veya vekilinin başvurusu üzerine, alacağın tahsilini sağlamak amacıyla borçlunun parasına, maaşına, taşınmaz ya da tanışır malına icra dairesi tarafından el konulması işlemine haciz adı verilmektedir.

              Taşınmaz haczi talebi, ev, arsa, işyeri gibi taşınmazların haczini ifade etmektedir. Haciz, borçlunun söz konusu taşınmaz üzerindeki tasarruf yetkini kısıtlamaktadır. Haciz işleminin durması için borçlunun borcunu ödemesi gerekmektedir. Aksi halde taşınmaz, icra dairesi aracılığı ile satıldıktan sonra alacaklıya hakları verilecektir. Haciz ne zaman düşer sorusu kanunda yanıt bulmuştur. Alacaklı tarafından , haczedilen malın satışının kanunda öngörülen süre içerisinde istenmemesi halinde haciz düşecektir.

              Ankara icra avukatı, kira sözleşmelerinden kaynaklı tahliye ve icra takipleri, sözleşmelerde revize, iflas ve konkordato konularında değişik seçenekler ortaya çıkarma, haciz, alacak tahsili, satış takibi, ihtiyati haciz, karşılıksız çeke ilişkin gerekli hukuki müeyyidelerin uygulanması için adımların atılması, menfi tespit davası açılması, tasarrufun iptali davası açılması, istirdat davası açılması, icra takibine itiraz işlemlerinin yapılması, iflas ve iflasın ertelenmesi davalarının açılması, konkordato konusunda danışmanlık yapılması alanlarında hukuki destek vermektedir. İcra avukatı, hukuki iş ve işlemlerin olabilecek en hızlı şekilde ilerlemesi ve çözüme kavuşması için çözüm yolları bulmayı ilke edinmiştir. Şirket ortaklarının çözüm arayışlarında ve birleşme- devralma konularında tecrübeli bir avukatla çalışılması gerekmektedir.

              İcra ceza davaları, icra mahkemelerinin görev alanına giren davalar, iflasın ertelenmesi davaları, ihalenin feshi davaları, menfi tespit davaları, ilamsız takip başlatma, ilamlı takip başlatma, kambiyo senetlerine dayalı icra takibi başlatma, borçlu vekilliği, icra ihalelerine katılma Ankara icra avukatı tarafından hukuki destek verilen konulardır.

              Alacakların tahsili, ticari işlem sonrası yaşanabilecek aksaklıklar veya satış sözleşmesi sonrasında ortaya çıkabilecek sorunlar icra avukatı ile çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Şirketler hukuku, ticaret hukuku, deniz ticareti hukuku, borçlar hukuku ve İcra İflas Hukukuna hakim olan bir icra avukatı ile alacakların tahsili gerçekleştirilebilir.

              Alacaklı sıfatına sahip kişilerin, alacaklarını tahsil edebilmeleri her zaman kolay olmamaktadır. Karşılıklı güven ilişkisi ile kurulan sözleşmeler hukuki işlem ile bitebilmektedir. İcra avukatı borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarının tespit edilmesini, taşınır ve taşınmaz mallarının satılmasını; bankada ve ilgili kurumlarda parasının bulunup bulunmadığının tespit edilerek var ise icra dairesi aracılığıyla el konulmasını sağlamaktadır.

              İcra hukukunun amacı, İcra Dairesi aracılığıyla yapılan icra takibi yoluyla alacaklının alacağına kavuşmasıdır. İcra ve iflas hukuku ile ilgili düzenlemeler teknik detaylar barındırmaktadır ve takip edilmesi gereken prosedürler izlenerek kişinin hakkını alması sağlanmaktadır.

  Yorum Bırak

  Yukarı